Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Giới thiệu công ty SDCC

Là một doanh nghiệp được thành lập năm 2002, Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Bền vững (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Bền vững) đã tập hợp được một tập thể mạnh về chuyên môn bao gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hoạt động, các kỹ sư trẻ nhiệt huyết và đội ngũ cộng tác viên giàu kinh nghiệm. Hiện tại biên chế của Công ty có 15 cán bộ và trên 30 cộng tác là các nhà khoa học của các trường Đại học, Viện nghiên cứu, ở các lĩnh vực: quản lý nhà nước, quản lý xã hội; Các chuyên gia về các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, xã hội học...

50
Cán bộ
100+ Khách hàng
và đối tác
15 Năm kinh nghiệm
13 Chương trình
liên kết với nước ngoài
Up top