Kho tài nguyên Template và ebook

Tìm kiếm:
Bất động sản(68) |  Chứng khoán và Đầu tư(142) |  Cơ sở vật chất(13) |  Công nghệ thông tin(636) |  Du lich, dịch vụ(1) |  Học ngoại ngữ(26) |  Kế toán tài chính(490) |  Lập dự án(139) |  Ngân hàng, tín dụng(237) |  Nông, lâm, ngư nghiệp(10) |  Quản lý chất lượng(27) |  Quản lý kinh doanh(1428) |  Quản lý nhà nước(88) |  Quản trị nhân sự(915) |  Tiếp thị bán hàng(942) |  Tư vấn, đấu thầu(63) | 
Tiêu đề Danh mục K.thước file Tóm tắt
Business Plan Outline Lập dự án 22kb doc Cover Sheet [Fill in name, address, phone, officers (title, address, phone), date business plan prepared, who prepared, version/copy number (if more than one)]
Hợp đồng liên doanh Quản lý kinh doanh 46kb doc Các bên thống nhất lập hợp đồng liên doanh với nội dung như sau: Điều 1: Thành lập xí nghiệp liên doanh Điều 2: Tổng vốn đầu tư và vốn pháp định của xí nghiệp liên doanh Điều 3: Danh mục, số lượng, chất lượng thiết bị, vật tư chủ yếu cần cho hoạt động kinh doanh và nguồn cung cấp.
Lý lịch tự thuật Quản trị nhân sự 22.5kb doc Legal Status 11. Đã vi phạm pháp luật việt Nam lần nào chưa? Have you ever violated the Vietnamese law? 12. Đã vi phạm pháp luật nước ngoài lần nào chưa? Mức độ vi phạm? Have you ever violated law of any other country? Level of violation? 13. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thãt, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for their correctness.
Hợp đồng lao động Quản trị nhân sự 24.5kb doc Điều 1: Ông(bà) [HO VA TEN] làm cho Điều 2: Giờ làm việc thông thường Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi của người lao động. Điều 4: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và quyền hạn sau: Điều 5: Điều khoản chung:
Đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quản lý kinh doanh 33kb doc Phục vụ cho cá nhân và các tổ chức khi có nhu cầu đăng ký thành lập công ty theo hình thức cổ phần, mẫu theo qui định của Nhà nước
Mẫu dự án quản lý siêu thị Lập dự án 1473.89kb pdf Phân tích qui trình nghiệp vụ quản lý siêu thị, phân tích cơ sở dữ liệu và giao diện chính của sản phẩm
Hợp đồng mua bán quốc tế- Sale Contract- Proforma Invoice Tiếp thị bán hàng 29kb doc Hợp đồng mua bán quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khẩu (Bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên khác gọi là bên nhập khẩu (Bên mua) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá; bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng
Tham khảo hợp đồng mẫu. Contracts, Invoice and Packing List Samples , Packing list and Ivoice , phiếu đóng gói và hoá đơn mẫu. Tiếp thị bán hàng 49.5kb xls Contracts, Invoice and Packing List Samples , Packing list and Ivoice , phiếu đóng gói và hoá đơn mẫu.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh Quản lý kinh doanh 38.5kb doc Các bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau: Điều 1: Nội dung các hoạt động kinh doanh Điều 2: Danh mục, số lượng, chất lượng thiết bị, vật tư chủ yếu cần cho hoạt động kinh doanh và nguồn cung cấp thiết bị vật tư. Điều 3: Quy cách, số lượng, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ
Hợp đồng chuyển giao công nghệ Quản lý kinh doanh 47.5kb doc Sau khi xem xét (nêu tóm tắt kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai hoặc kết quả sản xuất, kinh doanh liên quan đến công nghệ được chuyển giao của bên giao), hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung sau:

Trang đầu Trang cuối
1 |