Liên kết hữu ích
Quảng cáo

DỊCH VỤ


1. Tư vấn về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 
2. Tư vấn đánh giá dự án đầu tư (không bao gồm tư vấn về pháp luật, tài chính);
 
3. Tổ chức hội thảo và đào tạo trong lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, xây dựng, cấp thoát nước, khuyến nông, khuyến lâm, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, xây dựng, môi trường và phát triển cộng đồng.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz