Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: AFD - Cộng hòa Pháp

Mô tả tóm tắt dự án:
Nghiên cứu tập trung vào đánh giá khả năng cạnh tranh của các nhà máy chế biến mía đường và ảnh hưởng xã hội của việc cơ cấu lại những nhà máy này. Mục đích chung là tăng khả năng cạnh tranh của ngành và giảm thiểu các ảnh hưởng xã hội.

Mô tả các dịch vụ do các chuyên gia cung cấp:

1. Tổng quan về chuỗi ngành hàng mía đường.

2. Đánh giá hiệu quả của các nhà máy chế biến mía đường điển hình.

3. Xem xét ảnh hưởng của tự do thương mại đối với mỗi nhóm thuộc các bên có liên quan trong chuỗi ngành hàng.

4. Đánh giá khả năng cạnh tranh của các nhà máy chế biến mía đường trong bối cảnh hiện tại và trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Từ đó xác định mức độ phù hợp của mía đường và sản xuất mía đường đáp ứng nhu cầu trong nước.

5. Đề xuất chính sách.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz