Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: AFD - Cộng hòa Pháp

Mô tả tóm tắt dự án: Chương trình tập trung vào việc đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành cà phê Robusta của Việt Nam. Mục tiêu tổng quát là làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm cà phê Việt Nam.

Mô tả các dịch vụ do các chuyên gia cung cấp:

1. Đánh giá khả năng cạnh tranh hiện tại của cà phê Robusta Việt Nam

2. Nghiên cứu tác động của tự do thương mại tới tính cạnh tranh

3. Xác định quan hệ giữa chất lượng cà phê Việt Nam và giá thế giới

4. Giới thiệu quy trình thiết lập và sử dụng mô hình cân bằng từng phần tới ngành cà phê

5. Đề xuất thay đổi chính sách

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz