Liên kết hữu ích
Quảng cáo

TIN TỨC

Xin trân trọng giới thiệu bản gốc Việt ngữ của bài trình bày (Anh ngữ) của tác giả tại Phiên toàn thể Hội nghị Đập lớn Thế giới tại Hà Nội, 23~26/5/2010.


ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐỐI MẶT VỚI

THÁCH THỨC KÉP CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

BBT. Xin trân trọng giới thiệu bản gốc Việt ngữ của bài trình bày (Anh ngữ) của tác giả tại Phiên toàn thể Hội nghị Đập lớn Thế giới tại Hà Nội, 23~26/5/2010.

http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2235

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz