Liên kết hữu ích
Quảng cáo

TIN TỨC

Nước sạch nông thôn


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã ký với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ bổ sung và các văn bản pháp lý liên quan để bổ sung 65,27 triệu USD cho dự án "Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng". Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, đáp ứng các mục tiêu đề ra trong chiến lược quốc gia cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2020... H.N.M

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz