Liên kết hữu ích
Quảng cáo

TIN TỨC

Sau hơn 15 năm tranh luận, với 122 phiếu thuận/41 phiếu trắng và 0 phiếu chống, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) vừa thông qua nghị quyết khẳng định tiếp cận nước sạch và các điều kiện vệ sinh căn bản là quyền con người, điều kiện thiết yếu để thụ hưởng đầy đủ cuộc sống cũng như tất cả các quyền con người khác.


Nghị quyết của ĐHĐ LHQ cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước thực tế vẫn còn 884 triệu người trên thế giới chưa được tiếp cận các nguồn nước sạch và hơn 2,6 tỷ người chưa được hưởng các điều kiện vệ sinh tối thiểu. Hàng năm có khoảng 2 triệu người trên thế giới, trong đó có đến 1,5 triệu là trẻ em dưới 5 tuổi, tử vong do các căn bệnh liên quan bởi thiếu nguồn nước sạch và không được đảm bảo các điều kiện vệ sinh căn bản. ĐHĐ LHQ kêu gọi các nước thành viên và các tổ chức quốc tế tài trợ tài chính và hỗ trợ công nghệ giúp các nước nghèo có thể đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn cũng như các điều kiện vệ sinh tối thiểu cho mọi người dân. Ch.H.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz