Liên kết hữu ích
Quảng cáo

TIN TỨC

Hiện nay có hàng triệu miếng rác thải nhựa trôi nổi trên mặt biển. Nếu không phải là ngày sóng yên biển lặng, chúng ta sẽ không thể phát hiện ra chúng mặc dù đứng ngay ở boong tàu hay sử dụng vệ tinh.


Biện pháp duy nhất có thể biết được trên mặt biển có bao nhiều rác chính là lập bản đồ chi tiết về sự phân bố của chúng. Trên cơ sở những số liệu thu thập được từ kết quả vớt rác trên mặt biển 22 năm qua, các nhà khoa học đã phác họa bản đồ phân bố rác trôi nổi trên Bắc Đại Tây Dương. Đây là bản đồ chính xác nhất trên thế giới. Các nhà khoa học phát hiện khu vực có mật độ rác trôi nổi nhiều nhất chính là khu vực nằm giữa vĩ độ bang Virginia của Mỹ và vĩ độ của Cuba. Các nhà khoa học tính toán mật độ trung bình của rác thải nhựa tại khu vực biển này là khoảng 4.000 miếng/dặm vuông. Tại một số khu vực biển khác, mật độ có thể lên tới 250.000 miếng/dặm vuông. Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện 22 năm qua mặc dù việc sản xuất các sản phẩm nhựa toàn cầu tăng gấp 5 lần, lượng rác thải nhựa mà nước Mỹ thải ra tăng gấp 4 lần, tuy nhiên số lượng rác thải nhựa ở Bắc Đại Tây Dương vẫn ổn định./.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz