Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: Chính phủ Phần Lan


Mô tả tóm tắt dự án:

Mục tiêu của hoạt động là xây dựng Sổ tay Giám sát và Vận hành Duy tu Bảo dưỡng các công trình xây dựng CSHT của Chương trình 135-II dành cho các thành viên của Ban Giám sát xã, Ban QLDA xã, và các cán bộ liên quan thực hiện chức năng giám sát kỹ thuật một số loại công trình cơ bản và thực hiện Quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng công trình. Sổ tay có những hình vẽ mô tả những kỹ thuật cơ bản để thực hiện tốt vai trò giám sát kỹ thuật, quản lý vận hành, và duy tu bảo dưỡng mỗi công trình. Nội dung và thiết kế của Sổ tay phù hợp với khả năng tiếp thu của các các xã của Nghệ An.

Mô tả các dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia:

  1. Biên soạn Sổ tay dành cho các thành viên của Ban Giám sát xã thực hiện chức năng giám sát kỹ thuật một số loại công trình cơ bản và thực hiện Quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng công trình phù hợp với khả năng tiếp thu và yêu cầu kỹ thuật;
  2. Thống nhất bản thảo và tổ chức thử nghiệm áp dụng sổ tay với sự góp ý của Tổ điều phối KHT Nghệ An, Ban cố vấn và Ban quản lý của dự án để được hoàn thiện Sổ tay;
  3. Kết hợp chặt chẽ với các cán bộ liên quan của Ban cố vấn và Uỷ ban dân tộc để thiết kế in ấn Sổ tay.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz