Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: Tổ chức VECO Bỉ

Mô tả tóm tắt dự án: VECO tài trợ chương trình ba năm “Nông dân hộ gia đình tham gia chuỗi nông nghiệp bền vững” đang kết thúc giai đoạn đầu vào tháng 12 năm 2010. Mục tiêu chính của Chương trình là nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình được tổ chức thành nhóm đưa nông nghiệp bền vững trở thành sinh kế bền vững cho nông hộ. Trong giai đoạn đầu của Chương trình 2-3 năm này, những thay đổi đáng kể trong thực hành của nông dân được ghi nhận như:

  1. Từ sản xuất thâm canh đầu và sử dụng phân bón hóa học tới kỹ thuật sản xuất an toàn – với kiến thức và kỹ năng về công nghệ nông nghiệp bền vững, nông hộ tham gia Chương trình VECO trong 3-5 năm qua đã áp dụng rất nhiều thực hành về môi trường và thân thiện với môi trường. Việc chấp nhận các sáng tạo đã được thể hiện nhanh chóng trong các sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp. Đặc biệt đối với người dân trong các nhóm sản xuất của Yên Lập và Thành phố Lạng Sơn (Chuỗi chè và Rau an toàn);
  2. Từ hướng sản xuất nông nghiệp theo phát triển chuỗi đã cho các ích lợi từ thúc đẩy nông nghiệp bền vững giữa nông dân với nhau. Từ mức độ can thiệp sản xuất ban đầu, nhóm nông dân hiện nay đang giải quyết sự không hoàn hảo trong chuỗi thị trường để đạt được nhiều thành quả và điều kiện phù hợp với họ hơn nữa.

Mô tả các dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia:

1. Tìm hiểu các thay đổi về sinh kế của nhóm nông hộ được VECO hỗ trợ và xác định các đóng góp của VECO trong những thay đổi này.

2. Trả lời câu hỏi: “Chương trình VECO như thế nào, thông qua các can thiệp chuỗi cùng với các đối tác chính, đóng góp (hoặc không đóng góp) vào các thay đổi trong sinh kế của các nông hộ trong nhóm?

3. Sử dụng đánh giá giữa kỳ này như là cơ sở dữ liệu cho giai đoạn hai của chương trình trong giai đoạn 2011-2013.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz