Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: Chính phủ Phần Lan

Mô tả tóm tắt dự án:
Mục tiêu của hoạt động là (i) phát hiện các khó khăn, trở ngại và nguyên nhân chính trong công tác phân cấp xã làm chủ đầu tư; Đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp với điều kiện địa phương nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả xã làm chủ đầu tư; và (ii) Nâng cao năng lực cho cán bộ xã về các kỹ năng và kiến thức cơ bản về làm chủ đầu tư, đặc biệt các công trình HTCS thuộc Chương trình 135.

Các dịch vụ đã được cung cấp bởi chuyên gia:

1.     Đánh giá thực trạng xã làm chủ đầu tư, năng lực các cấp và xác định nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực xã làm chủ đầu tư cho cán bộ cấp xã phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Yên Bái.

2.     Tổ chức tham quan mô hình thành công về xã làm chủ đầu tư để học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

3.     Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã về các kỹ năng và kiến thức cơ bản về làm chủ đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4.      Triển khai thực hành xã làm chủ đầu tư tại cơ sở.

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz