Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: Chính phủ Phần Lan

Mô tả tóm tắt dự án:
Mục tiêu của hoạt động là (i) Rà soát và phát hiện các bất cập/cản trở và những điểm dễ gây hiểu lầm trong Sổ tay Hướng dẫn xã làm chủ đầu tư; và (ii) Thiết kế và điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn xã làm chủ đầu tư phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Yên Bái.


Các dịch vụ đã được cung cấp bởi chuyên gia:


1. Đánh giá thực trạng xã làm chủ đầu tư, năng lực các cấp và xác định nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực xã làm chủ đầu tư cho cán bộ cấp xã phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Yên Bái.

2. Tổ chức tham quan mô hình thành công về xã làm chủ đầu tư để học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

3. Rà soát, xem xét và kiểm chứng tính phù hợp của Sổ tay hướng dẫn xã làm chủ đầu tư hiện hành.

4. Chỉnh sửa nội dung, thiết kế và biên soạn "Sổ tay Hướng dẫn xã làm chủ đầu tư" phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay của tỉnh Yên Bái.

5. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ huyện và xã về các kỹ năng và kiến thức cơ bản về làm chủ đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

6. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp, bổ sung của các bên liên quan cho Sổ tay và chỉnh sửa và hoàn thiện Sổ tay Hướng dẫn xã làm chủ đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Yên Bái.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz