Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: AFD - Pháp

Mô tả tóm tắt dự án: Dự án Hồ Suối Chiếu được xây dựng tại xã Mường Thải, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La với mục đích: (i) Tưới chủ động cho 800 ha diện tích lúa 2 vụ của cánh đồng Quang Huy của thị trấn Phù Yên và 8 xã lân cận; (ii) Cấp nước sinh hoạt cho 42,900 người và 53,260 gia súc; (iii) Cải thiện môi trường sinh thái và khí hậu trong vùng gắn liền với phát triển du lịch, thủy sản góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh, và quốc phòng của huyện Phù Yên.

Các dịch vụ đã được cung cấp bởi chuyên gia:

- Hỗ trợ Ban QLDA Phát triển Hệ thống Thủy lợi tỉnh Sơn La quản lý thực hiện dự án, quản lý chất lượng, và quản lý tiến độ.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz