Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: ADB

Mô tả tóm tắt dự án:
Dự án bao gồm 2 phần – Phần A – phát triển thể chế quản lý tài nguyên nước tổng hợp và Phần B, cải thiện sản xuất nông nghiệp thông qua cải thiện bền vững hệ thống tưới tiêu, bảo vệ lưu vực, và phòng chống lũ ở 12 tỉnh thuộc đồng bằng Sông Hồng và vùng cao. SDCC cung cấp các tư vấn có kinh nghiệm cùng làm việc với các tư vấn quốc tế hoàn thành nhiệm vụ của đội tư vấn.

Mô tả các dịch vụ cung cấp thực tế trong dự án:
1. Kiểm tra và hướng dẫn chuẩn bị báo cáo thẩm định
2. Kiểm tra, đánh giá, và hướng dẫn tính toán hiệu quả kinh tế các tiểu dự án
3. Kiểm tra, đánh giá, và hướng dẫn thực hiện tái định cư và thu hồi đất ở các tiểu dự án đáp ứng yêu cầu của ADB và Chính phủ Việt Nam.
4. Hỗ trợ quản lý tài chính các gói thầu.
5. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dự án (PMIS) cho dự án.
6. Tham gia chuẩn bị báo cáo hoàn thành dự án (PCR).

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz