Liên kết hữu ích
Quảng cáo

KINH NGHIỆM


Nguồn vốn: JICA

Mô tả tóm tắt dự án: Dựa trên việc kiểm tra các kế hoạch phát triển tổng thể giao thông đô thị do JICA thực hiện, Nhóm nghiên cứu đã phân tích mối liên hệ giữa các vấn đề và các hành động về giao thông đô thị và kiểm chứng các nội dung chính trong dự thảo chiến lược giao thông đô thị. Nhóm nghiên cứu đã lập một danh mục các câu hỏi để thu thập các thông tin cơ bản để dựa vào đó xây dựng chiến lược giao thông đô thị.

Mô tả các dịch vụ cung cấp thực tế trong dự án: Tiến hành điều tra phỏng vấn các bên cung cấp thông tin chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh để thu thập các thông tin và số liệu yêu cầu.


Tag. chiến lược giao thông đô thị, cung cấp thông tin chủ yếu, để thu thập các thông tin, SDCC, JICA

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz