Liên kết hữu ích
Quảng cáo

TIN TỨC

Thứ hai, ngày 23 tháng 07 năm 2012 cập nhật lúc 14:36


Ngày 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã họp phiên thứ nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh được thành lập theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ gồm 41 thành viên. Bốn Ủy ban chuyên môn của Hội đồng gồm: Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh; Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội; Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường; Ủy ban về Thập kỷ giáo dục vì sự Phát triển bền vững của Việt Nam. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam theo Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về nâng cao năng lực cạnh tranh; tổng kết thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam... Tại phiên họp, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong 20 năm qua; kết quả tham dự Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững Rio+20 vừa diễn ra tháng 6 vừa qua tại Rio de Janneiro, Braxin. Tại Hội nghị, nhiều đối tác đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chiến lược tăng trưởng Xanh, phát triển bền vững thông qua các phương thức, hình thức hợp tác phù hợp như các chương trình, hợp tác ODA truyền thống hoặc các dự án, chương trình theo mô hình công – tư kết hợp, xúc tiến khả năng hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ xanh, sạch đầu tư vào Việt Nam. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về quy chế tổ chức và hoạt động trong thời gian tới của Hội đồng nhằm thực hiện thành công Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Về thành phần, các Ủy viên hội đồng phải tham gia ít nhất một Ủy ban chuyên môn, nếu không tham gia được có thể đề cử các đồng chí cấp vụ ở Bộ, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tham gia. Các thành viên Hội đồng cũng cần xem xét việc mời những cán bộ, chuyên gia không thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước tham gia Hội đồng. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh quốc gia trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh của quốc tế trước ngày 30/8 và chuyển những tài liệu cần thiết về các Ủy ban chuyên môn để chuẩn bị cho phiên họp thứ nhất của các Ủy ban dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng quyết định phiên họp lần thứ hai của Hội đồng sẽ được tổ chức vào tháng 10/2012. Những nội dung chính trong phiên họp lần thứ hai của Hội đồng là: Nghe báo cáo về phiên họp đầu tiên của các ủy ban; báo cáo chuyên đề về nâng cao năng lực cạnh tranh; dự thảo hướng dẫn bộ, ngành về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững và góp ý về quy chế tổ chức hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng... Phúc Hằng

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz