Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Tư vấn thủy lợi, giao thông, và xây dựng

1. Thiết kế các công trình thủy lợi, công trình cầu, đường bộ, công trình cấp thoát nước môi trường nước công trình xây dựng;
 
2. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kế kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật;
 
3. Khảo sát địa chất công trình, trắc địa công trình;
 
4. Giám sát thi công xây dựng loại công trình: cầu và đường bộ, thủy lợi, thủy điện, công trình dân dụng và Công nghiệp; lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện;
 
5. Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ cấp thoát nước . Môi trường nước, công trình xây dựng;
 
6. Giám sát thi công xây dựng loại công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí;
 
7. Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình;
 
8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
 
9. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng;
 
10. Tư vấn lập dự án, quản lý dự án, thực hiện dự án, lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định dự án, thẩm định tổng dự toán công trình;
 
11. Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn về pháp luật, tài chính).

MỚI NHẤT


Up top