Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Công ty

Giới thiệu công ty SDCC

Là một doanh nghiệp được thành lập năm 2002, Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Bền vững (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Bền vững) đã tập hợp được một tập thể mạnh về chuyên môn bao gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hoạt động, các kỹ sư trẻ nhiệt huyết và đội ngũ cộng tác viên giàu kinh nghiệm. Hiện tại biên chế của Công ty có 15 cán bộ và trên 30 cộng tác là các nhà khoa học của các trường Đại học, Viện nghiên cứu, ở các lĩnh vực: quản lý nhà nước, quản lý xã hội; Các chuyên gia về các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, xã hội học...

Company information

SDC Corp team with qualified and experienced experts provide investment and business consultancy services to investors in Vietnam. Thanks to the collection of professional – recognized manpower, it is very proud for SDC to deal with complex consulting projects for enterprises in Vietnam. The keys of our success are thanks to the expertise, experience, the profound understandings of norms, customs, and culture of Vietnam, deep perception of client psychology, and the fluency of English and over all, the dedicated personal service of our consultants. Besides, having our broad relationship with partners, we deliver investment expertise and service to both institutional and private investors

Up top