Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Điều khoản sử dụng

Trang web này được cung cấp bởi Công ty Cổ Phần Tư vấn Phát triển Bền vững (SDCC). SDCC là tên thương hiệu của Công ty Cổ Phần Tư vấn Phát triển Bền vững. Để sử dụng trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản sử dụng dưới đây.

1. Quyền từ chối

Trong khi quan tâm 1 cách hợp lý để để đảm bảo rằng những thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không cam đoan về mức độ chính xác của nó và chúng tôi có quyền thay đổi thông tin trên trang web này (bao gồm cả Điều khoản sử dụng) bất cứ khi nào mà không cần thông báo trước. Bạn phải kiểm tra những điều khoản sử dụng này mỗi khi bạn muốn sử dụng trang web để nắm được những thay đổi.

SDCC cung cấp các trang web này "như là" một cơ sở và không đại diện hoặc bảo đảm loại nào đối với trang web này hoặc nội dung chứa trên nó (bao gồm bất kỳ văn bản, đồ họa, quảng cáo, đo lường, liên kết hoặc các thứ khác) và từ chối tất cả các đại diện và bảo đảm. Những ý kiến trong trang web này không phải là tuyên bố, phát biểu của thực tế. Ngoài ra, cả chúng tôi lẫn những cộng tác viên cho trang web này không đưa ra bất kì sự đại diện, bảo hành, điều kiện, thời hạn thực hiện hoặc thể hiện rõ ràng hay ngụ ý đến điều kiện, chất lượng, hiệu suất, độ chính xác, độ phù hợp, độ thích ứng cho mục đích, sự đầy đủ, không bị virus hoặc nội dung như vậy sẽ chính xác, cập nhật liên tục, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi.

Không có gì trên trang web này được coi hoặc lấy làm tư vấn tài chính. Những thông tin có trên trang web này không phải là lời mời để đầu tư vào cổ phần của SDCC và không được dựa vào đó để kết nối với bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Các dịch vụ được liệt kê trên trang web này chỉ dành cho người ở Việt Nam hoặc người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Theo đó những thông tin có về họ không cấu thành một chào mời đến không đúng người và phải không được hành xử theo những người đó.

2. Bồi thường

BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, VÀ TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN, KẾT QUẢ MÀ BẠN THU ĐƯỢC TỪ NÓ VÀ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN, ĐẠI DIỆN, ĐIỀU KHOẢN DÙ ĐÓ LÀ NHỮNG PHÁT BIỂU HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC CÓ ĐƯỢC LOẠI TRỪ MỨC CAO NHẤT PHÁP LUẬT CHO PHÉP Ở ĐÂY.

Về trách nhiệm pháp lý trong trường hợp tử vong hoặc chấn thương cá nhân do sơ suất, hay do sự xuyên tạc lừa đảo, chúng tôi và tất cả những người đóng góp cho trang web này không nhận mức tối đa pháp luật cho phép tất cả các trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm bất kỳ tổn thất do hậu quả hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại phát sinh do bạn, cho dù phát sinh sai lầm pháp lý, hợp đồng hoặc không, và phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc kết hợp với truy cập của bạn hay sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này.

3. Bản quyền và thương hiệu

Bản quyền trang web này và nội dung của nó thuộc về SDCC. Bạn không thể tạo một bản sao thường trực hoặc tái tạo trang web này hoặc bất cứ nội dung của nó ở bất kỳ dạng nào vào các trang web khác. Bạn chỉ có thể in hay lưu giữ các bản sao chép tạm thời nội dung cho mục đích cá nhân không thương mại. Bạn không thể kết nối đến trang web này, hoặc đóng khung nó khi không có sự chấp thuận của SDCC.

Thương hiệu SDCC và biểu tượng của SDCC đã được đăng kí độc quyền bởi SDCC tại Việt Nam. Mọi sự tái tạo sao chép những thương hiệu này để sử dụng ngoài trang web này đều bị nghiêm cấm.

4. Sự gián đọan và thiếu sót trong dịch vụ này

Trong khi chúng tôi làm mọi cách để để đảm bảo các tiêu chuẩn cao của trang web và duy trì tính liên tục của nó, Internet là một phương tiện không luôn luôn ổn định, có lỗi, thiếu sót, gián đoạn dịch vụ và chậm trễ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì thế, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm để vận hành trang web này liên tục (hoặc bất kỳ phần cụ thể nào của nó).

5. Vô hiệu

Nếu bất kỳ một phần của điều khoản và điều kiện của chúng tôi là không thể thực thi (bao gồm bất kỳ điều khoản trong đó chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn), thì việc thực hiện những phần khác trong điều khoản này vẫn sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Liên kết

Trang web này có chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba mà SDCC không kiểm soát. SDCC không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web của bên thứ ba hoặc cho bất kỳ thiệt hại có thể phát sinh do sử dụng một trang web của bên thứ ba. Sự hiện diện của một liên kết đến một bên thứ ba không nhất thiết có nghĩa là SDCC xác nhận trang web hoặc có hoặc không liên quan đến người sở hữu trang web đó.

7. Trách nhiệm pháp lý

Những điều khoản, điều kiện và việc bạn sử dụng trang web này được chi phối độc quyền bởi pháp luật Việt Nam và bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản, điều kiện và sử dụng trang web này của bạn của phải được xét xử độc quyền bởi tòa án của Việt Nam.

8. Góp ý

Nếu như có bất kì phản hồi nào, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại (84)(4) 62850771 hoặc email về địa chỉ: info@sdcc.vn

9. Bảo vệ dữ liệu

SDCC giữ gìn thông tin cá nhân 1 cách rất nghiêm túc nhằm bảo vệ sự an ninh và riêng tư của mọi khách hàng và thông tin liên lạc của họ. Công ty tuân theo những thủ tục an ninh nghiêm ngặt trong việc lưu trữ và tiết lộ thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi nhằm ngăn chặn truy cập trái phép.

Dữ liệu cá nhân được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu thông tin liên lạc và quản trị vì công việc chúng tôi đã thực hiện hoặc đang tham gia vào, hoặc vì khách hàng của chúng tôi đã chỉ ra rằng họ sẽ được quan tâm trong việc tiếp nhận tài liệu từ chúng tôi về kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu lại chi tiết thông tin liên lạc và lịch sử các mối quan hệ. Điều này cho phép chúng tôi quản lý quan hệ khách hàng có hiệu quả và định được các mục tiêu quan tâm sao cho khách hàng không nhận được tài liệu không mong muốn.

Khách hàng có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân và ngưng việc nhận các nội dung tiếp thị trực tiếp. SDCC không bán, cho thuê hay thỏa thuận gì về các thông tin cá nhân mà chúng tôi có được với đối tác thứ 3.

Up top