Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Chúng tôi ở đâu

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tên giao dịch quốc tế:
SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONSULTING CORPORATION

Tên viết tắt:
SDCC

Địa chỉ:
B1-1, KĐT 54 Hạ Đình, ngõ 85 phố Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại/Fax:
(84)(4) 6291 0495

Website: http://sdcc.vn

Email: sdcc@sdcc.vn

Up top