Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tiếp xã giao bà Lourder Puma Puma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ecuador tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam: Tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thải k

Chiều 15/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tiếp xã giao bà Lourder Puma Puma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ecuador tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và bà Lourder Puma Puma đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến sự hợp tác trong lĩnh vực ứng phó với BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, BĐKH là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH, Việt Nam đã sớm ban hành các thể chế, chính sách, Chương trình hành động và Kịch bản ứng phó với BĐKH. Chương trình Mục tiêu Quốc Gia ứng phó BĐKH của Việt Nam đã được Chính phủ thông qua. Chiến lược đề ra những mục tiêu dài hạn ứng phó với BĐKH đến năm 2020 và năm 2050 và các ưu tiên trong ứng phó. Bộ trưởng mong muốn được hợp tác sâu với Ecuador, cùng giúp đỡ nhau trong lĩnh vực này. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ecuador Lourder Puma Puma, mong muốn được Bộ TN&MT ủng hộ quan điểm của Ecuador về BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính tại của Hội nghị thượng đỉnh các bên tham gia UNFCCC (COP 18) sẽ được tổ chức tại Qatar tới đây. Giang Trường http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=3&ID=122815&Code=OU8L122815
Up top