Hiệu quả, Uy tín, Chất lượng
Efficiency, Reputation, and Quality
EnglishFrenchGermanVietnamese

Phát triển kinh tế - xã hội Kinh tế địa phương & vùng lãnh thổ Kinh tế tập thể - Hợp tác xã Hội nhập kinh tế quốc tế Hợp tác phát triển Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Khu CN, KCX, KKT Phát triển d

(MPI Portal) – Sáng ngày 9/11, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tọa đàm về Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông trủ trì. Tham dự Tọa đàm, có ông Đinh Xuân Niêm, Chuyên gia về Hợp tác xã, Nguyên trưởng Ban Chính sách Hợp tác xã, ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Nguyễn Minh Tú, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác xã và các đại biểu cùng 25 cơ quan báo chí truyền thông. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đặng Huy Đông hoan nghênh các đại biểu đã có mặt tại buổi Tọa đàm. Thứ trưởng cho biết Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XII và kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII. Ngày 25/10/2012 vừa qua, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến và sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật này vào ngày 22/11/2012 tới đây. Thứ trưởng hy vọng rằng,tại buổi Tọa đàm này sẽ có nhiều ý kiến đóng góp chia sẻ những vướng mắc băn khoăn để Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được hoàn thiện. Cụ thể, có ý kiến băn khoăn “Nếu định nghĩa Hợp tác xã trong dự thảo Luật không quy định Hợp tác xã (HTX) là loại hình doanh nghiệp đặc thù hoặc doanh nghiệp tập thể hoặc định nghĩa HTX là một loại hình doanh nghiệp thì có phù hợp quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hoặc nếu không quy định HTX là doanh nghiệp hay loại hình doanh nghiệp thì HTX có hoạt động hiệu quả không?”. Bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác xã giải thích rằng HTX và các loại hình doanh nghiệp đều là các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân (trừ doanh nghiệp tư nhân). Hai loại hình tổ chức này có đặc điểm giống nhau như: được thành lập hợp pháp; có điều lệ; có cơ cấu tổ chức; có tài sản và tự chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản. Theo đó, HTX cũng phải được quản trị như doanh nghiệp nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh của mình có hiệu quả. Dự thảo Luật đã quy định đặc điểm riêng của HTX và đặc điểm chung của tổ chức kinh tế, trong đó nhiều nội dung về quyền, nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức của HTX giống với doanh nghiệp hoàn toàn đầy đủ cho HTX hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, HTX có những đặc điểm riêng khác với doanh nghiệp về bản chất như mục đích hoạt động của HTX là tối đa hóa lợi ích cho thành viên thông qua việc đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ hoặc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn so với việc để từng thành viên đơn lẻ thực hiện, hoạt động của HTX tác động trực tiếp vào hoạt động kinh tế của các thành viên. Hoạt động của HTX có thể đem lại lợi nhuận chỉ là phương tiện để HTX thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho thành viên và thông qua lợi ích đó để tối đa hóa lợi nhuận cho từng thành viên. Mục đích, hoạt động của doanh nghiệp và cổ đông doanh nghiệp là lợi nhuận, hoạt động của doanh nghiệp thông thường không tác động đến hoạt động kinh tế của các cổ đông mà chỉ tác động tới vốn góp nhằm mục tiêu thu lợi nhuận cho mỗi cổ đông. Liên quan đến ý kiến, đề nghị HTX được cung cấp sản phẩm, dịch vụ rộng rãi ra thị trường. Để đáp ứng nhu cầu chung về cung ứng dịch vụ đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra hoặc tạo việc làm cho thành viên, HTX được toàn quyền chủ động quan hệ với thị trường để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung về cung ứng dịch vụ đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra hoặc tạo việc làm cho thành viên. Ông Nguyễn Minh Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã chia sẻ, để có được sản phẩm, dịch vụ nhằm cung ứng dịch vụ đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho thành viên hoặc tạo việc làm cho thành viên thì HTX phải cung ứng dịch vụ đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra của thành viên hoặc tạo việc làm cho thành viên mà HTX cam kết với thành viên. Đồng thời, HTX có quyền cung ứng dịch vụ, tạo việc mà HTX cam kết với thành viên ra thị trường nhưng phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên. Có thể nói, khác với mô hình HTX kiểu cũ, HTX kiểu mới trước hết tập trung chủ yếu cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra hoặc tạo việc làm cho thành viên (trong khi từng hộ thành viên vẫn tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ mình). Dự thảo Luật theo hướng HTX tập trung cung ứng dịch vụ, tạo việc làm cho thành viên, sau đó HTX có quyền cung ứng dịch vụ, tạo việc làm ra thị trường. Việc HTX cung ứng dịch vụ, tạo việc mà HTX cam kết với thành viên cho cả đối tượng không phải thành viên thì nhằm mục tiêu lợi nhuận. Đối tượng không phải thành viên này không được hưởng lợi như xã viên. Vì vậy, cần quy định tỷ lệ cung ứng này không quá lớn nhằm bảo đảm HTX hoạt động đúng mục đích, đồng thời tránh lạm dụng chính sách của Nhà nước dành riêng cho HTX. Có ý kiến cho rằng HTX là bình đẳng với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thì tại sao lại phải có chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành riêng cho HTX. Đồng thời cần quy định cụ thể chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với HTX, nhất là tỷ lệ ưu đãi thuế đối với phần thu nhập phát sinh từ giao dịch HTX với thành viên của HTX nông nghiệp và phần thu nhập được đưa vào quỹ đầu tư phát triển hình thành tài sản không chia của HTX. Với việc quy định rõ bản chất tổ chức HTX thì đối tượng tham gia HTX phần đông là những người yếu thế, nhất là nông dân có nhu cầu chung hợp tác với nhau để cạnh tranh được trên thị trường. Do vậy, ngoài việc được hưởng các chính sách áp dụng chung cho các thành phần kinh tế, dự thảo Luật quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX cao hơn so với doanh nghiệp và so với Luật HTX năm 2003. Nhằm bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản pháp luật khi ban hành, việc quy định cụ thể mức ưu đãi thuế nên được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, không quy định tỷ lệ miễn, giảm thuế trong Luật này. Đồng thời, để chính sách hỗ trợ, ưu đãi phù hợp với lĩnh vực, địa bàn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ của đất nước và trình độ phát triển của HTX, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Nhìn chung các ý kiến đều cho rằng Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã thể hiện rõ bản chất tổ chức HTX./. Mai Phương Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/1361463?p_page_id=1&pers_id=353618&folder_id=411642&item_id=30949768&p_details=1
Up top